BB-RESAN

Så långt är det till BB i din kommun

År 2000 hade 40 000 svenskar över 10 mil till närmaste förlossningsklinik. År 2019 är den siffran 73 000. Däremellan har tio förlossningsavdelningar lagts ner och en öppnats. Tidningen Ottars kartläggning visar att det finns ett mönster i nerläggningarna: De landsändar som redan hade långt har fått längre. I Arjeplogs kommun har genomsnittsföräldern över 16 mil till BB. I Solna kommun är motsvarande siffra 2 kilometer.

Välj kommun här ovanför, för att göra BB-resan.