BB-RESAN

Sedan år 2000 har tio förlossningsavdelningar lagts ner i landet. Tidningen Ottars kartläggning visar att det är de som redan hade långt som har fått det längre.

Börja BB-resan i

Börja BB-resan i

10 km
20 km
30 km
40 km
50 km
60 km
70 km
80 km
90 km
100 km
110 km
120 km
130 km
140 km
150 km
160 km
170 km
180 km
190 km
200 km
210 km
220 km
230 km
240 km
250 km
Om du hade bott i Solna hade du varit framme nu. Den genomsnittliga Solnaföräldern har bara två kilometer fågelvägen till BB.
I Stockholms län har föräldrarna i genomsnitt nio kilometer hemifrån till BB.
Genomsnittsinvånaren i Arjeplogs kommun har 165 kilometer till BB.
De föräldrar som har längst till BB i Arjeplogs kommun bor 204 kilometer från närmaste förlossningsklinik, fågelvägen.
I Storumans kommun finns det invånare som har 25 mil fågelvägen till närmaste BB!