BB-RESAN

Sedan år 2000 har tio förlossningsavdelningar lagts ner i landet. Tidningen Ottars kartläggning visar att det är de som redan hade långt som har fått det längre.

Börja BB-resan i

Börja BB-resan i

10 km
20 km
30 km
40 km
50 km
60 km
70 km
80 km
90 km
100 km
110 km
120 km
130 km
140 km
150 km
160 km
170 km
180 km
190 km
200 km
210 km
220 km
230 km
240 km
250 km
Genomsnittsinvånaren i Solna kommun har två kilometer till BB.
De föräldrar som har längst till BB i Solna kommun bor 3 kilometer från närmaste förlossningsklinik, fågelvägen.
Kommunen med längst medelavstånd till BB är Arjeplogs kommun, med i snitt över 16 mil fågelvägen.
I Storumans kommun finns det invånare som har 25 mil fågelvägen till närmaste BB!